Članice Saveza

LD "Kuna" Viljevo

Lovni ured Donji Miholjac

Zajedničko lovište broj: sudjelovanje u gospodarenju ZL XIV/139

 

Kontakt osoba:

Tihomir Hajduković

 
 

Adresa:

V Nazora 58

 
 

31531 Viljevo

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/343-365

 
 

 

Broj lovaca:

35

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

7.148,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

K. A. Stepinca bb, 31531 Viljevo

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Kuna" Viljevo

@ Slynetwork.com.