Članice Saveza

Makler d.o.o.

Lovni ured Baranja

-

 

Kontakt osoba:

Ante Milardović

 
 

Adresa:

Biljska cesta 64

 
 

31000 Osijek

 
 

Broj telefona:

031/573-375

 
 

Broj mobitela:

098/372-200

 
 

 

Broj lovaca:

-

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

-

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

 

@ Slynetwork.com.