Članice Saveza

"Lovac" Draž

Lovni ured Baranja

-

 

Kontakt osoba:

Stjepan Krajnović

 
 

Adresa:

Kapelska 4

 
 

31000 Osijek

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/223-555

 
 

 

Broj lovaca:

1

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

-

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

 

@ Slynetwork.com.