Članice Saveza

LD "Šljuka" Podravska Moslavina

Lovni ured Donji Miholjac

Zajedničko lovište broj: XIV/139

 

Kontakt osoba:

Ivica Vrkić

 
 

Adresa:

Kolodvorska 43, Krčenik

 
 

31530 Podravska Moslavina

 
 

Broj telefona:

031/623-016

 
 

Broj mobitela:

091/513-8528

 
 

 

Broj lovaca:

32

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

7.148,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

Kolodvorska 43, Krčenik, 31530 Podravska Moslavina

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Šljuka" Podravska Moslavina

@ Slynetwork.com.