Članice Saveza

LD "Vepar" Trnava

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/102 i XIV/103

 

Kontakt osoba:

Stjepan Bikić

 
 

Adresa:

Vij. A. Stepinca 30

 
 

31400 Đakovo

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

095/909-8099

 
 

 

Broj lovaca:

49

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

1.009,00 + 2.560,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

V.K.A. Stepinca 28, 31400 Đakovo

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Vepar" Trnava

@ Slynetwork.com.