Članice Saveza

LD "Jelen" Kućanci

Lovni ured Donji Miholjac

Zajedničko lovište broj: XIV/-

 

Kontakt osoba:

-

 
 

Adresa:

-

 
 

-

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

-

 
 

 

Broj lovaca:

4

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

- ha

 

 

Adresa udruge:

 

Janjevci 6, 31540 Donji Miholjac

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Jelen" Kućanci

@ Slynetwork.com.