Članice Saveza

LD "Zec" Branjina

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/166

 

Kontakt osoba:

Miroslav Pauzar

 
 

Adresa:

Osijek, Savska 5

 
 

31000 Osijek

 
 

Broj telefona:

 

 
 

Broj mobitela:

098/9844524

 
 

 

Broj lovaca:

23

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

2.486,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

Studenac 16, Branjina, 31303 Popovac

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Zec" Branjina

@ Slynetwork.com.