Članice Saveza

LD "Srnjak" Trnava

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: -

 

Kontakt osoba:

Pero Pap

 
 

Adresa:

Strossmayerova 31

 
 

31411 Trnava

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/447-115

 
 

 

Broj lovaca:

11

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

- ha

 

 

Adresa udruge:

 

Zlatarevac bb, 31411 Trnava

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Srnjak" Trnava

@ Slynetwork.com.