Članice Saveza

Lovni ured Osijek     Kontakt osoba: EZU Trofej Darko Prokeš     Adresa: A. Paradžika 25     31000…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/-   Kontakt osoba: Danijel Rukavina     Adresa: L. Mandića 36, Livana  …
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/-   Kontakt osoba: Milan Franjković     Adresa: Drinska 15     31000…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/120   Kontakt osoba: Joža Urbanovski     Adresa: Reisnerova 37     31000…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/124   Kontakt osoba: Šimo Marinović Adresa: Čepinska 38b, Beketinci 31403 Vuka Broj telefona:…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/-   Kontakt osoba: Zlatko Katić     Adresa: Š. K. F. Šepera 12…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/-   Kontakt osoba: Ilija Ačimović     Adresa: Vij. Petrove Gore 2  …
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/134 "Sarvaš"   Kontakt osoba: Marko Samardžić     Adresa: Kolodvorska 6A, Sarvaš  …
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/123   Kontakt osoba: Ilija Begović     Adresa: Beketinci     31403 Vuka…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/121   Kontakt osoba: Drago Jukić     Adresa: I. Mažuranića 8b    …
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/135   Kontakt osoba: Željko Dumančić     Adresa: Zlatna ulica bb    …
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/129   Kontakt osoba: Stjepan Gregić     Adresa: Osječka ulica     31403…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/126   Kontakt osoba: Ernest Nad     Adresa: K. Tomislava 61    …
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/133   Kontakt osoba: Josip Valentić     Adresa: Cetinjska 2     31297…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/130   Kontakt osoba: Ladislav Kočiš     Adresa: Pobjede 22     31214…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/128   Kontakt osoba: Igor Kralik     Adresa: Đure Đakovića 6    …
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/122   Kontakt osoba: Vinko Kordić     Adresa: A.G. Matoša 30    …
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/125   Kontakt osoba: Ivan Buzina     Adresa: S. Radića 12    …
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/127   Kontakt osoba: Vlatko Radovanović     Adresa: Ljubljanska 13     31000…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/132   Kontakt osoba: Domin Stanušić Adresa: Kaninska 21, Brijest 31000 Osijek Broj telefona:…
Lovni ured Osijek Zajedničko lovište broj: XIV/137   Kontakt osoba: Ivan Roguljić     Adresa: Trpimirova 1c/V     31000…
@ Slynetwork.com.