Održan lov u Budimcima

31 Pro

U Budimcima, općina Podgorač, održan je zadnje nedjelje mjeseca prosinca lov na fazansku divljač i divljač koja nema lovostaju. Po riječima dobrodošlice upućene od strane predsjednika Društva Gospodina Dragana Rajković, prisutnima se obratio lovnik koji je dao uputstva o načinu i mjestu lova , ponašanju lovaca u lovu i mjestu lova po čemu su se lovci i njihovi gosti uputili u lovište. Lovilo se u predjelu lovišta po imenu Šikara, Travnjak, Sove. Lijep dan i obilje divljači doprinijelo je pravom lovačkom užitku. Odstrelio nije samo onaj tko nije imao pušku, a u lovu je bilo i takvih. Po završetku lova održana je počast divljači na nogometnom igralištu. Kako je bilo lovaca koji do sada nisu odstrelili divljač, obavljeno je lovačko krštenje.

Video sadržaj