Novosti

Pratite sve naše novosti!

Za vrijeme ljeta pojačan odstrel lisica

18 Srp

Radi utvrđivanja učinkovitosti provedbe proljetne akcije oralne vakcinacije lisica  Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja RH Uprava za veterinarstvo ,  uputila je dopis da je potrebno  provesti povećani odstrel lisica u lovištima koja se nalaze na području gdje je akcija provedena. U tu svrhu odstrel lisica provoditi će se u razdoblju 01. srpnja 2011. do 30. rujna 2011. godine. u državnim i zajedničkim lovištima Osječko-baranjske županije. Shodno Naputku o načinu  provođenju mjera propisanih Naredbom o provedbi oralne vakcinacije lisica broj lisica koje moraju biti odstreljene u svrhu kontrole učinkovitosti akcije  je 1750  lisica  koje su naizgled zdrave jedinke i koje ne pokazuju znakove bolesti . Od  ukupnog broj lisica na područje Osječko-baranjske županije  otpada 119 lisica ili  do 7 posto.

Po odstrelu lovoovlaštenik je dužan , uz popratne papire, cijelu lešinu lisice  dostaviti  najbližoj  ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji  na zato numeriranom Obrascu  za dostavu lisica na laboratorijsko istraživanje u  PVC vreći. Ukoliko je uzorak ispravan i  Obrazac u  potpunosti popunjen ovlaštena veterinarska organizacija dužna je   lovcu   koji je obavio  odstrel isplatiti naknadu za dostavljeni uzorak koja iznosi 120,00 kuna , a lešine s popratnim obrascima dostaviti najbližem Veterinarskom zavodu.

Nakon što se provede odstrel lisica u svrhu kontrole provedbe proljetne akcije oralne vakcinacije , sve naredno odstrijeljene lisice u svrhu kontrole bjesnoće dostavlja se u ovlaštenu veterinarsku organizaciju sukladno Naredbi o povećanom odstrelu lisica iz 2009. godine.

U svrhu kontrole učinkovitosti akcije najviše lisica će biti izuzeto na području Lovnog ureda Baranja – 34 komada, a najmanje na Valpovštini svega 10. Od  ukupno 108 lovišta na području OBŽ u 15 zajedničkih i 8 Državnih lovišta akcija neće biti provedena.

@ Slynetwork.com.