O nama

Dobro došli!

Prilagodba proizašlom Zakonu o lovu (1994. g.) i novonastalom teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske rezultat je osnivanja Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije (21.01.1995. g.) cilj kojeg je objedinjavanje rada učlanjenih članica s područja Osječko-baranjske županije, promidžba lovstva, te unapređivanje uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači.

Lovački savez Osječko-baranjske županije članica je Hrvatskog lovačkog Saveza. Savez zastupa predsjednik, a predstavlja i osoba koju predsjednik saveza za to ovlasti.

Broj žiro računa: HR1025000091102029199

MB: 1035797

OIB: 42752951222

Telefon: +385 31 369 592

Adresa: J.J. Strossmayera 65a, 31000 Osijek, Hrvatska

Skype: lovacki-savez-osijek

Email: lovacki.savez.obz@gmail.com

lso-grb.png
Antun Blažević
Antun BlaževićP R E D S J E D N I K

Obnaša dužnost predsjednika Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije.
Izabran za predsjednika Saveza 27.1.2023.

Član LD "Čepin" Čepin

+385 953900884

Zvonimir Pavošević
Zvonimir PavoševićZ A M J E N I K P R E D S J E D N I K A

Obnaša dužnost zamjenika predsjednika Lovačkog saveza Osječko- baranjske županije.

Predsjednik LD "Jastreb“ Čepinski Martinci

Miro Ištoković
Miro IštokovićZ A M J E N I K P R E D S J E D N I K Atena.mak@gmail.com
Obnaša dužnost zamjenika predsjednika Lovačkog saveza Osječko- baranjske županije. 
Predsjednik LD "Prepelica" Šag-Nard. 
Josip Županić
Josip ŽupanićZ A M J E N I K P R E D S J E D N I K A
Obnaša dužnost zamjenika predsjednika Lovačkog saveza Osječko- baranjske županije. 
Predsjednik LD "Jarebica" Čeminac 
Goran Andrašević
Goran AndraševićSTRUČNA SLUŽBA lovacki.savez.obz@gmail.com
Obnaša dužnost administrativnog djelatnika Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije.
Tajnik Lovačkog društva "Sokol" Koška.
+385 31 36 95 92; +385 99 60 60 630
@ Slynetwork.com.