Članice Saveza

LD "Sokol" Grabovac

Lovni ured Baranja

Zajedničko lovište broj: XIV/170

 

Kontakt osoba:

Radoslav Jančo

 
 

Adresa:

K. Trpimira 1c

 
 

31000 Osijek

 
 

Broj telefona:

031/206-430

 
 

Broj mobitela:

098/913-2354

 
 

 

Broj lovaca:

12

 
 

Broj pripravnika:

0

 
     

Površina lovišta:

2.964,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

Dvorska 2b, Grabovac, 31309 Kn. Vinogradi

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Sokol" Grabovac

@ Slynetwork.com.