Članice Saveza

LD "Kuna" Levanjska Varoš

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/101

 

Kontakt osoba:

Ivica Batori

 
 

Adresa:

Vij. A.Stepinca 29

 
 

31400 Đakovo

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/137-0625

 
 

 

Broj lovaca:

44

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

2.340,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.