Članice Saveza

LD "Lisica" Gorjani

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/107

 

Kontakt osoba:

Ivica Marković

 
 

Adresa:

Balokan 36

 
 

31422 Gorjani

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

091/201-1074

 
 

 

Broj lovaca:

23

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

4.252,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

Kula 41, 31422 Gorjani

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Lisica" Gorjani

@ Slynetwork.com.