Članice Saveza

LD "Prepelica" Šag Nard

Lovni ured Valpovo

Zajedničko lovište broj: XIV/150

 

Kontakt osoba:

Marko Jeger

 
 

Adresa:

B. Radića 90, Šag

 
 

31550 Valpovo

 
 
     
 

Broj mobitela:

091/368-3095

 
 

 

Broj lovaca:

22

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

2.314,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.