LD "Nenadotrade" Našice

Lovni ured Našice

Državno lovište broj: XIV/23 "Krndija II"

 

Kontakt osoba:

Nenad Vukšić

 
 

Adresa:

K. Tomislava 50

 
 

31500 Našice

 
 

Broj telefona:

031/610-154

 
 

Broj mobitela:

098/299-567

 
 

 

Broj lovaca:

25

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

6.832,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja ili sugestije, slobodno nam se obratite

J.J. Strossmayera 65a,

31000 Osijek

T: +385 31 36 95 92
M: +385 99 60 60 630