Novosti

Pratite sve naše novosti!

I. Bošković obranio doktorsku disertaciju

16 Lis

Na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Mr. sc. Ivica Bošković,  15. Listopada  je javno obranio svoju disertaciju pod naslovom: Morfološka i genetska obilježja čaglja ( Canis aureus L.) na području Istočne Hrvatske. U auli Poljoprivrednog fakulteta pred  Povjerenstvom u sastavu  prof. dr. Tihomir Florijančić, kao predsjednik Povjerenstva, prof. dr. Marcela Šperanda kao mentor i član Povjerenstva, te dr.  Nikica Šprem, komentor i član Povjerenstva s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, gostima i studentima  diplomskog studija Lovstvo i pčelarstvo, te predstavnicima Lovačkog saveza OBŽ i Hrvatskog lovačkog saveza, Ivica Bošković iznio je i kroz pitanja obranio doktorski rad i tako stekao akademski stupanj doktora znanosti. O čaglju kao divljači nema značajnije literature, zbog toga će ovaj rad unijeti mnoge novine o njegovoj ulozi u prirodi i porijeklu. Jedna od njih je, koja će sigurno kod lovaca zauzeti negodovanje, da čagalj nije neprijatelj broj jedan vezano uz gospodarenje s krupnom divljači, kao i da njegov dolazak u Istočnu Slavoniju genetski vuče od Karpata , a ne kako se smatralo da je došao iz Dalmacije. Ova disertacija će zasigurno imati presudan doprinos  za hrvatsko lovstvo vezano uz  biologiju  čaglja te njegovu ulogu u eko sustavu.

Video sadržaj

@ Slynetwork.com.