Članice Saveza

Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/152   Kontakt osoba: Zdenko Bognar     Adresa: Glavna 43     31322 Baranjsko…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/163   Kontakt osoba: Mihajlo Sekereš     Adresa: A. G. Matoša 3    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/153   Kontakt osoba: Vjekoslav Pavlečić     Adresa: B. Kidriča 54     31323…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/170   Kontakt osoba: Slavko Huzanić     Adresa: Grabovac, Zagorska 54     31309 Kneževi…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/164   Kontakt osoba: Igor Pavelić     Adresa: S.S. Kranjčevića 27     31301…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/165   Kontakt osoba: Ante Milardović     Adresa: Biljske ceste 64     31000…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/166   Kontakt osoba: Miroslav Vicić     Adresa: A.G. Matoša 2a     31551…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/167   Kontakt osoba: Ivan Kapoši     Adresa: A. Stepinca 70     31304…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/169   Kontakt osoba: Vinko Šovakov     Adresa: M. Gupca 52a, Gajić    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/168 "Batina"   Kontakt osoba: Petar Kamerer     Adresa: Srednja 67-a     31306…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/159 Zmajevac   Kontakt osoba: Josip Šimić     Adresa: Maršala Tita 101    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/158 Kneževi Vinogradi   Kontakt osoba: Želimir Zadravec     Adresa: Školska 2a    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/160   Kontakt osoba: Ivo Crnjac     Adresa: Kolodvorska 1 j     31315…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/157   Kontakt osoba: Kazimir Lončarević     Adresa: K.A. Stepinca 7     31000…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/185   Kontakt osoba: Zvonimir Furdi     Adresa: M. Gupca 67, Darda    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/184   Kontakt osoba: Danijel Novački     Adresa: P. Šandora 72, Kopačevo    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/156   Kontakt osoba: Zdenko Jumić     Adresa: Biljske satnije ZNG RH 26  …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/155 Državno lovište broj: "Munjoroš" XIV/10   Kontakt osoba: Dražen Cvetko     Adresa: F.…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/161   Kontakt osoba: Josip Županić     Adresa: S. Radića 54     31325…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/154   Kontakt osoba: Milan Zuber     Adresa: B. Kidriča 60     31324…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/162   Kontakt osoba: Ivan Filipović     Adresa: Školska 52     31300 Beli…
@ Slynetwork.com.