Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/152   Kontakt osoba: Zdenko Bognar     Adresa: Glavna 43     31322 Baranjsko…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/163   Kontakt osoba: Mihajlo Sekereš     Adresa: A. G. Matoša 3    …
Lovni ured Baranja -   Kontakt osoba: Stjepan Krajnović     Adresa: Kapelska 4     31000 Osijek    …
Lovni ured Baranja -   Kontakt osoba: Ante Milardović     Adresa: Biljska cesta 64     31000 Osijek  …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/153   Kontakt osoba: Igor Vidović     Adresa: Belomanastirska 45     31000 Osijek…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/170   Kontakt osoba: Radoslav Jančo     Adresa: K. Trpimira 1c     31000…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/164   Kontakt osoba: Stjepan Dolić     Adresa: Šećerana, T. Ujevića 12    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/165   Kontakt osoba: Ante Milardović     Adresa: Biljske ceste 64     31000…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/166   Kontakt osoba: Miroslav Pauzar     Adresa: Osijek, Savska 5     31000…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/167   Kontakt osoba: Ivan Kapoši     Adresa: A. Stepinca 70     31304…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/169   Kontakt osoba: Vinko Šovakov     Adresa: M. Gupca 52a, Gajić    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/168 "Batina"   Kontakt osoba: Petar Kamerer     Adresa: Srednja 67-a     31306…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/159 Zmajevac   Kontakt osoba: Josip Šimić     Adresa: Maršala Tita 101    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/158 Kneževi Vinogradi   Kontakt osoba: Romeo Molnar     Adresa: J.B. Jelačića 14  …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/160   Kontakt osoba: Janoš Seleši Adresa: Sv. L. B. Mandića 215 31000 Osijek Broj…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/157   Kontakt osoba: Kazimir Lončarević     Adresa: K.A. Stepinca 7     31000…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/185   Kontakt osoba: Zvonimir Furdi     Adresa: M. Gupca 67, Darda    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/184   Kontakt osoba: Danijel Novački     Adresa: P. Šandora 72, Kopačevo    …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/156   Kontakt osoba: Zdenko Jumić     Adresa: Biljske satnije ZNG RH 26  …
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/155 Državno lovište broj: "Munjoroš" XIV/10   Kontakt osoba: Dražen Cvetko     Adresa: F.…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/161   Kontakt osoba: Josip Županić     Adresa: S. Radića 54     31325…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/154   Kontakt osoba: Milan Zuber     Adresa: B. Kidriča 60     31324…
Lovni ured Baranja Zajedničko lovište broj: XIV/162   Kontakt osoba: Ivan Filipović     Adresa: Školska 52     31300 Beli…

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja ili sugestije, slobodno nam se obratite

J.J. Strossmayera 65a,

31000 Osijek

T: +385 31 36 95 92
M: +385 99 60 60 630