Članice Saveza

LD "Fazan" Podravski Podgajci

Lovni ured Donji Miholjac

Zajedničko lovište broj: XIV/143

 

Kontakt osoba:

Tihomir Ronta

 
 

Adresa:

V. Nazora 84

 
 

31552 Podravski Podgajci

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/ 438401

 
 

 

Broj lovaca:

32

 
 

Broj pripravnika:

0

 

 

 

 

Površina lovišta:

4.818,00 ha

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta - LD "Fazan" Podravski Podgajci

@ Slynetwork.com.