Članice Saveza

LD "Orao" Vrbica

Lovni ured Đakovo

Zajedničko lovište broj: XIV/116

 

Kontakt osoba:

Franjo Hill

 
 

Adresa:

Glavna bb, Đurđanci

 
 

32284 Stari Mikanovci

 
 

Broj telefona:

031/834-061

 
 

Broj mobitela:

-

 
 

 

Broj lovaca:

43

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

4.302,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.