Članice Saveza

LD "Prepelica" Osijek

Lovni ured Osijek

Zajedničko lovište broj: XIV/127

 

Kontakt osoba:

Vlatko Radovanović

 
 

Adresa:

Ljubljanska 13

 
 

31000 Osijek

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

099/537-2747

 
 

 

Broj lovaca:

22

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

3.082,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.