Članice Saveza

LD "Tomin Hrast" Osijek

Lovni ured Osijek

Zajedničko lovište broj: XIV/129

 

Kontakt osoba:

Andrija Pozderović

Adresa:

N. Š. Zrinskog 27

31000 Osijek

Broj telefona:

-

Broj mobitela:

098/843-074

 

Broj lovaca:

32

Broj pripravnika:

-

 

 

Površina lovišta:

3.702,00 ha


Adresa udruge:

 

-

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.