Članice Saveza

LD "Jastreb" Josipovac

Lovni ured Osijek

Zajedničko lovište broj: XIV/121

 

Kontakt osoba:

Drago Jukić

 
 

Adresa:

I. Mažuranića 8b

 
 

31221 Josipovac

 
 

Broj telefona:

-

 
 

Broj mobitela:

098/437-726

 
 

 

Broj lovaca:

30

 
 

Broj pripravnika:

-

 

 

 

 

Površina lovišta:

2.177,00 ha

 

 

Adresa udruge:

 

-

 
 

e-mail:

www:

.

Kratka povijest:

.

 

Karta lovišta -

@ Slynetwork.com.