Novosti

Pratite sve naše novosti!

Mobilna aplikacija „Invazivne vrste u Hrvatskoj“

11 Svi

Zavod za zaštitu okoliša i prirode unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ sufinanciran od Europske unije iz Kohezijskog fonda. Kroz projekt se prikupljaju novi podatci o rasprostranjenosti stranih vrsta u Hrvatskoj, a izrađena je i mobilna aplikacija „Invazivne vrste u Hrvatskoj“ putem koje se mogu slati dojave o nalazima stranih i invazivnih stranih vrsta uočenih u prirodi. Navedenim projektom predviđeno je održavanje edukativnih radionica o korištenju mobilne aplikacije u svrhu prikupljanja podataka o opažanjima stranih i invazivnih stranih vrsta tako da su održane i dvije radionice u Osječko-baranjskoj županiji. Prva u Kopačkom ritu, a druga u lovačkom domu LD „Jastreb“ Josipovac na kojoj su bili prisutni predstavnici lovačkih društava, Lovačkog Saaveza, Hrvatskih šuma i športskog ribolovnog kluba „Linjak“ Josipovac. Radionicu je vodila Sandra Slivar, Viša stručna savjetnica zavoda, koja je upoznala prisutne s bilnjim i životinjskim invazivnim vrstama, a samu mobilnu aplikaciju i njeno korištenje predstavila je dr. sc. Tanja Mihinjač. Aplikacija je dostupna na mobilnim platformama IOS i Android,a svako opažanje invazivne vrste može se prijaviti i preko internet stranice: https://invazivnevrste.haop.hr/

@ Slynetwork.com.