Novosti

Pratite sve naše novosti!

Mandićevac: Sjednica Lovnog ureda Đakovo

21 Lip

Nastup na kulturno-turističkoj  manifestaciji „ Đakovački vezovi“ i provedba Projekta „Unošenje i čuvanje divljači u zajedničkim lovištima na području OBŽ“ bile su glavne točke sjednice LU Đakovo pod predsjedavanjem voditelja  Miroslava Galića, održane u Mandićevcu 20. lipnja, u prostorijama Lovačkog doma LD „Sokol“ Drenje .

Kao i prijašnjih tako će i ove godine po četvrti put lovačka društva s područja Đakovštine nastupiti u dvama sadržajima u sklopu 46. Đakovačkih vezova: spremanju lovačkog čobanca na Gastrofestu, te  08. srpnja trima lovačkim zapregama u svečanoj povorci sudionika ulicama Đakova -  od Malog parka do Strossmayerovog parka .

Po obavljanju uvida  u dostavljene potrebe od članica s područja Lovnog ured Đakovo za  zecom i fazanskom divljači u sklopu Projekta „Unošenje i čuvanje divljači u zajedničkim lovištima OBŽ „ razvila se rasprava iz koje izdvajamo  Stipe Bošnjakovića predsjednika LD „Sokol“ Drenje:  Znamo da u većini naših lovišta  prirodna reprodukcija  ne zadovoljava potrebe nas lovaca za sitnom divljači, no unatoč tome čak 8 članica s našeg Lovnog ureda nije pokazalo nikakav interes vezano uz napučivanje divljači kavezno-uzgojenim zečevima  , kao i fazanske divljači iz  kontroliranog uzgoja.  Nema opravdanje da se ne priđe napučivanju divljači shodno Programu koji provodi Osječko-baranjska županija. Sada kad nam je sufinancirana cijena  kljuna fazanske divljači samo 10,00 kuna i zeca 185,00 kuna moramo pokazati interes za kupnju i iz ovog razloga predlažem da  iduće godine i druge članice s našeg Lovnog ureda dostave svoje potrebe za ovom sitnom divljači – predložio je Stipa Bošnjaković.

@ Slynetwork.com.