Novosti

Pratite sve naše novosti!

Neška Vukšić obranila doktorski rad

13 Srp

Na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, mag. ing. agr. Neška Vukšić,  10. srpnja javno  je obranila doktorski rad pod naslovom:        „ Utjecaj selena na raspodjelu teških metala u tkivima jelena lopatara (Dama Dama L.)“.  U Auli Magna  Poljoprivrednog fakulteta pred  Povjerenstvom u sastavu  prof. dr. sc.  Tihomir Florijančić, kao predsjednik Povjerenstva ,  prof. dr. sc. Marcela Šperanda kao mentorica  i član Povjerenstva, te prof.dr.sc.  Zdenko Lončarić, prof.dr.sc. Matija Domačinović i Doc. dr.sc. Siniša Ozimec kao članovi  , gostima i studentima  diplomskog studija Lovstvo i pčelarstvo, te pozvanim predstavnicima mnogih lovačkih organizacija s područja Osječko-baranjske županije ,  doktorandica Neška Vukšić iznijela je i kroz pitanja obranila doktorski rad i tako stekla  akademski stupanj doktora znanosti. Iz  rada  je između ostalog  vidljivo  da se dopunskom hranom   u prihrani koja je bila obogaćena selenom (0,5 mg/kg)  smanjuje  koncentracija teških metala u tkivima i povećava antioksidativne sposobnosti u jelena lopatara. Na prigodnom druženju po obrani radnje mladoj doktorici Neški zaželjeno   je puno uspjeha u daljnjem radu  koji će zbog situacije u kojoj se država i znanost nalaze zasigurno biti nastavljen u inozemstvu.

 

 

 

@ Slynetwork.com.