Drenje: Održana redovna Skupština

22 Pro

 

Problematika vezana uz zakup 44 zajednička lovišta bila je glavna točka u Drenju održane redovne Skupštine Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije. Kronologiju vezano uz zakup zajedničkih lovišta kojima isti ističe 31. ožujka 2016. godine , kao i potrebnim daljnjim radnjama iznio je Zlatko Stolnik, predsjednik Saveza. Naime Lovozakupnici zajedničkih otvorenih lovišta, njih 44, s područja Lovnih ureda Osijek, Valpovo, Đakovo, Donji Miholjac i LD “Sokol” Koška s područja Lovnog ureda Našice  podnijeli su  u svibnju ove godine Osječko-baranjskoj županiji  zahtjeve  za produljenje Ugovora o zakupu prava lova za idućih 10 lovnih  godina budući da isti ističu 31. ožujka iduće godine. Ministarstvo poljoprivrede odbilo je dati potrebnu predhodnu suglasnost na produljenje  shodno mišljenju lovne inspekcije za 2 lovišta zbog utvrđenih nepravilnosti u radu tj. podnijetih optužnih prijedloga za prekršaje, a OBŽ za jedno lovište  zbog nepotpune priložene dokumentacije.  Očekuje se da će Skupština Osječko-baranjske županije  na svojoj prvoj zakazanoj sjednici iduće godine donijeti Odluku o produljenju Ugovora o zakupu za 41 zajedničko lovište s dosadašnjom visinom lovozakupnine . 

    Još jedna nepoznanica zanimala je prisutne zastupnike na Skupštini Saveza a to je donošenje LGO po potpisivanju Ugovora o produljenju zakupa u roku od 90 dana. Pred zastupnicima bile su dvije ponude za izradu LGO za iduće desetogodišnje razdoblje. O ovoj problematici u raspravu se uključio i Ilija Pranjić iz Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj.   O jednoj  od tih ponuda,  cijeni izrade, roku izrade ,načinu plaćanja i to o onoj datoj od strane Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku govorio je dr Tihomir Florijančić, koordinator izrade  Lovnogospodarskih osnova. Drugi predstavnik za izradu LGO Poduzeće  “Cedrus” dalo je pismenu ponudu koja je dana na uvid svim prisutnima.

 Na Skupštini bilo je riječi i o potrebi donošenja Financijskog plana najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine shodno Zakonu o financijskom poslovanju  i računovodstvu neprofitnih organizacija. Ovime u vezi Izvršni odbor na svojoj 5. sjednici održanoj u  Đakovu  07. prosinca 2015. godine   predložio je Skupštini prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu što je od prisutnih zastupnika jednoglasno prihvaćeno.