Novosti

Pratite sve naše novosti!

OBŽ: Potpore za unapređenje lovstva

21 Ožu

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za Potpore za unapređenje lovstva.

Mjere na koje se lovačka društva mogu javiti su slijedeće:

Pokriće troškova isplate šteta od divljači na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Unos divljači u zajednička lovišta na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Sudjelovanje na manifestacijama na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Ozakonjenje lovačkih kuća na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabavu opreme za sprječavanje šteta od divljači na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini


Sve javne pozive kao i pripadajuću dokumentaciju možete vidjeti na Web stranicama OBŽ:  OBŽ- natječaji i javni pozivi u tijeku

 

Javni pozivi otvoreni do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

 

@ Slynetwork.com.